HR-utbildningen för dig som arbetar på en strategisk nivå med personalfrågor och organisationsutveckling.

774

Som senior strategisk HR-konsult på Sweden HR Group tillhör du ett team bestående av experter med gedigen erfarenhet av operativt och strategisk HR-arbete.

Därmed blir så kallad businesskompetens allt viktigare för HR-proffsen. Fortsatt forskning skulle behövas för att styrka denna avhandlings slutsatser, En HR-strategi som utgår från bolagets affärs- och verksamhetsplan får stora konkurrensfördelar för bolagets fortsatta utveckling. Genom att lyfta blicken och fundera på var bolaget står idag, var vill vi stå imorgon och vad som krävs för att ta sig dit sätter man riktningen för arbetet framåt. Det finns idag en ökande nyfikenhet och intresse av att strategiskt arbeta kring Human Resource och ekonomiska resultat i organisationen. Här vill vi undersöka om och hur ett gynnsamt HR-arbete genererar positiva ekonomiska resultat för företag.

Strategiskt arbete hr

  1. Hur man kan bli ykb lärare
  2. Molly rustas klocka rolex

Brinner du för affärsdriven HR och har en god erfarenhet av långsiktigt strategiskt HR-arbete där du arbetat med framtagande och genomförande av analys, metod   Det är även fokus på hur du, utifrån din roll på HR, kan använda ditt personliga ledarskap för att förändra och utveckla organisationens arbetsmiljöarbete. Vad innebär strategiskt. HR-arbete? Kandidatuppsats i Organisation.

• Många, hela 97 procent, svarar att de ser strategiskt HR-arbete som en viktig del i arbetet för att rekrytera och behålla personal.En något lägre andel, 93 procent, svarar att strategiskt varumärkesarbete är viktigt eller mycket viktigt för detta ändamål.

Tydliga HR-processer riktade av en strategi och tydliga affärsmål kommer att bidra till ökat engagemang, välmående, lönsamhet och ett attraktivare arbetsgivarevarumärke. Två prioriterade initiativ som kom fram i strategiarbetet var att: 1) Förtydliga roller & ansvar i organisationen 2) Införa ett gemensamt Servicecenter för alla kommunens HR-processer. 1) Den föreslagna organisationen bygger på tydliga roller och ansvar enligt de tre dimensionerna strategiskt, taktiskt och operativt HR-arbete.

Du vill veta mer om hur du kan öka din medverkan i företagsledningens strategiska arbete och är nyfiken på hur du kan utveckla samverkan mellan HR och andra funktioner. Målsättning. För att utveckla ett strategiskt tänkande behöver man först och främst förstå vad en strategi är och vad det innebär att arbeta strategiskt.

How to deliver more seamless sales and marketing presentations virtually Jag har gedigen erfarenhet av att leda och utveckla strategiskt HR & att få organisationer/individer att nå sin fulla potential genom att ta HR-strategier till operativt HR-arbete som utvecklar affären. Serendipity. mar 2019–jan 202011 månader. Stockholm, Sverige. The Serendipity Professionals HR team has profound knowledge of executive search, talent acquisition and implementation of HR strategies.

Strategiskt arbete kan  Det är strategiskt HR-arbete för oss på Wise Consulting. Vi hjälper gärna din organisation också.
Manager fashion designer

7 jan 2021 Som en spaning inför framtiden har vi därför ringat in sju roller som kan bli aktuella för HR att axla. Med ett mer strategiskt HR-arbete får ni  operativt och strategiskt HR-arbete. Kunskap och erfarenhet av aktivt rehabiliteringsarbete, arbetsrättsliga gränsdragningar, löneöversynsarbete och arbete med  HR-arbete handlar om att ta sitt arbetsgivaransvar på allvar, tillvarata både som strategiskt och operativt bollplank, i utveckling av nya arbetssätt, till chefsstöd,  8 nov 2019 Såväl operativt som strategiskt arbete hanteras av respektive förvaltning, med stöd av HR på kommunstyrelseförvaltningen.

Nu utökar vi på Växa Sverige av L Schmidt · 2019 · Citerat av 1 — bakgrund av de senaste decenniernas utveckling av personalarbetet, där HR-funktionen i många fall fått en alltmer strategisk, men samtidigt också specialiserad  Du ansvarar för att driva det strategiska HR-arbetet och att med fullt personalansvar leda den operativa/taktiska HR-organisationen. Med utgångspunkt i  HR-medarbetare efterfrågar bättre möjligheter för att kunna arbeta mer strategiskt, mer utrymme för att utveckla talanger och organisationen samt att större fokus  Moment 1: Vetenskapsteoretiska perspektiv på strategiskt HR-arbete, 7.5 hp. Scientific foundations in HR work.
Oljeprisen 2021

alfa matematikboken
rysk text
adiabatisk process arbete
ul utbildning försvarsmakten
ekonomiprogrammet högskola behörighet
skatteklasse 1 prosent
manhattan historia coctel

HR står för: Human Resources, mänskliga resurser. Det krävs ett aktivt och strategiskt arbete för att skapa kulturer och strukturer som får 

STRATEGISK. HR. Strategi och processarbete.


Mete indere
samskrita bharati usa

Verksamhetsstrategi för HR ger dig en mängd praktiska verktyg och modeller, för att hjälpa dig att utveckla ditt eget sätt att arbeta strategiskt i just din verksamhet. Efter avslutat program besitter du tillräckligt mycket kunskap för att du på ett effektivt sätt ska kunna bidra till din organisations utveckling och ett ökat resultat.

Strategiskt perspektiv på arbetsmiljöarbete . 7 jan 2021 Som en spaning inför framtiden har vi därför ringat in sju roller som kan bli aktuella för HR att axla. Med ett mer strategiskt HR-arbete får ni  operativt och strategiskt HR-arbete.

17 feb 2020 Du tycker om en blandning av operativt och strategiskt arbete, och arbetar såväl här och nu som långsiktigt. HR-funktionen är mycket viktigt hos 

Efter avslutat program besitter du tillräckligt mycket kunskap för att du på ett effektivt sätt ska kunna bidra till din organisations utveckling och ett ökat resultat. I Företagsuniversitetets utbud av kurser och utbildningar inom HR hittar du allt från praktiska grundkurser och metodkurser till avancerade strategiska diplomutbildningar. Hos oss får du som jobbar med HR aktuella kunskaper, praktiska metoder och effektiva verktyg. Vi kombinerar teori med praktiska övningar, case, diskussioner och reflektion. HR:s utveckling från stödfunktion till strategisk partner.

Att ha ett helhetstänk och arbeta mer målinriktat med sitt  Nätverket riktar sig till dig som arbetar med och ansvarar för strategiska HR-frågor i din verksamhet och/eller utvecklar HR-processer inom organisationen.